Ledig stilling som deltids kirketjener

Frederikshavn sogn søger en kirketjener på deltid pr. 1. april 2024 eller snarest
derefter.

 

Stillingen er normeret til 728 timer pr. år, gennemsnitlig 14 timer pr. uge.

 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 

• Praktisk kirketjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger
• Forberedelse, medvirken og oprydning i forb. med gudstjenester og kirkelige
handlinger
• Forberedelse, deltagelse og oprydning i forb. med kirkelige aktiviteter og
diverse møder
• Rengøring af kirke og lokaler og et beskedent areal udenom kirken
• Budkørsel og andet praktisk arbejde.

 

Vi vægter det gode arbejdsmiljø, som vi forventer, at alle ansatte bidrager positivt
til. Kirken har 7 ansatte: 1 fuldtidskirketjener, 1 deltids medhjælper, 2 kordegne,
2 organister, 1 kirke- og kulturmedarbejder samt 3 præster/ungdomspræst.

 

Frederikshavn Sogn har 7.865 indbyggere

 

Se mere om kirken på www.frederikshavnkirke.dk

 

Vi forventer, at du:

 

• er serviceminded, har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt
arbejdsfællesskab med vores anden kirketjener, de øvrige ansatte og de
frivillige
• at du er indstillet på fleksible arbejdstider som fordeler sig på alle ugens
dage
• du er grundig, og du sætter en ære i at medvirke til en god service.
• kan arbejde selvstændigt, har overblik og kan udvise initiativ og
ansvarlighed
• har naturlig autoritet og empati

 

Det kan evt. blive aktuelt at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i
overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet måtte indgå med andre
ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Frederikshavn Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen
4, 9900 Frederikshavn

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem
Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for
kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske
en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere
gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Der ansættes med 3 måneders prøvetid.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 288.669,00 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt
27.241,13 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på kr. 1.275,12 (nutidskroner) pr. år.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og
Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens
ansættelsesbrøk.

 

Yderlige information om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson
Anne-Marie Schøn tlf. 50974440 eller kordegn Kirsten Wilhelmsen, tlf. 98420599.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8476fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. februar kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 5/3 2024

 

Menighedsrådet kan indhente referencer.