​Frederikshavn kirke

​Frederikshavn kirke

Frederikshavn Kirke blev indviet i 1892. Den er en korskirke opført i romansk stil af kridtsten, såkaldt Faksekalk. Med de lige lange korsarme er kirken fuldstændig symetrisk. Tårnet er 56,5 mhøjt. Der er fire mindre sidespir på tårnet. Kirkens indre domineres af de store hvælvinger og de fire kraftige bæresøjler. Der er siddepladser til 1160 personer, dels på gulvet og dels på pulpituret.

I 1992 blev der indrettet et børnerum under kirkens alterparti, hvor mindre børn kan blive passet under gudstjenesten.

Til brug for kirkekontor, konfirmandundervisning, foredrag m.v. blev der i 1997 indrettet et sognehus i en ældre bygning lige ved siden af kirken.

Som højtid og hverdag understøtter hinanden indgår den monumentale kirkebygning, der hæver sig markant i bybilledet, i et godt samspil med sognehuset, der er en integreret del af byens forretningskvarter og pulserende dagligliv. Sognehuset viser hen til højtiden i kirken. Og i kirken forkyndes Guds nåde over vores daglige liv med hinanden.

Foto: Hanne Elling

​Døbefonten

Døbefonten

Døbefonten er en knælende engel, der bærer et dåbsfad formet som en muslingeskal. Den er hugget i et stykke marmor af Hans Peder Pedersen-Dan, landskendt for store nationale værker som Den Lille Hornblæser på Rådhuspladsen i Kbh., Holger Danske på Kronborg og Elefantporten på Carlsberg Bryggeriet. Fonten er skænket af generalkonsul P. Berg i Sct. Petersborg, der var fra Frederikshavn.

Foto: Helle Hornshøj

Altertavlen

Altertavlen

Altertavlen er malet af skagensmaleren Michael Ancher og viser Jesu møde med disciplene ved Tiberias sø efter opstandelsen. (Johs. evg. 21,15-17).

Foto: Helle Hornshøj

Store ambitioner

Store ambitioner Store ambitioner

Kirkens arkitektur er blandt andet inspireret af den monumentale domkirke i Aachen i Tyskland, hvor kejser Karl d. Store ligger begravet. Intet var for stort og flot som inspiration når den nye fremstormende købstad, Frederikshavn, skulle have en ny kirke.

Også kirkens korsformede grundplan er inspireret fra domkirken i Aachen og andre berømte kirker, bl.a. gravkirken i Jerusalem, der menes at rumme Jesu grav, og den store Hagia Sophia kirke i Istanbul, der nu er omdannet til moske'.

Domkirketårnet i Aachen ligner Frederikshavns kirketårn til forveksling - med god grund.
Frederikshavn kirkes tårn

Orglet

Orglet

Orglet, som er kirkens tredie, er bygget i 1974 af Marcussen& Søn og har 39 stemmer. I tårnets vestside hænger et klokkespil.

Foto: Helle Hornshøj

Kirkeskibe

Kirkeskibe

Kirken har tre kirkeskibe, det fuldriggede orlogsskib Kong Chr. IX, en model af skoleskibet Georg Stage og et moderne handelsskib.

Foto: Helle Hornshøj

Kirkens præsteliste

Kirkens præsteliste

Knud Hanghøj, en af kirkens markante præster, med et hold konfirmander
Kirken havde fra begyndelsen i 1892 e'n. præst. Fra 1918 er der ansat to præster, hvoraf den ene også betjener Hirsholmene. Fra 1986 blev der yderligere tilknyttet en sygehuspræst.

1892-1916  Georg Daniel Dresler (provst)
1916-1922  L C Petersen
1918-1921  T Bondesen
1921-1934  August Faber
1922-1929  P L Jensen
1930-1939  Harald K M J Kent
1934-1939  T Pallesen
1939-1949  C J Weltzer
1939-1973  Knud S Hanghøj
1941-1949  Hans Jensen
1949-1964  Edvard E Ernstsen
1949-1954 Jørgen Enevoldsen
1955-1960  Carl Johan Bartholdy Neergaard
1964-1974  M P Søndergaard Sørensen
1973-1994  Verner Hyttel (provst)
1975-1977  Jens Fjendbo Jensen
1977-1980  A Nielsen Knudsen
1981-1985  Ib Wulff Jørgensen
1986-2017  Lise Højholt (sygehuspræst 1986-2014)
1986-2016  Laurids Korsgaard
1994-2015  Bodil Bolding Kristensen
2016 -          Inger Due Borré
2017-           Janet Ligaard
2019-           Mia Geisler

Hjælp os med detektivarbejde

Ved du noget om Frederikshavn kirke?

Hjælp os med detektivarbejde

Menighedsrådet vil gerne opspore historisk viden om Frederikshavn kirke, så denne viden er sikret for eftertiden. Derfor efterlyser vi gamle billeder, breve, dokumenter o. lign. om kirken. Har du oplevelser fra din barndom, konfirmation e. lign. i kirken eller har du fået spændende ting fortalt af forældre eller bedsteforældre, vil vi også gerne have del i denne viden. Noget af det kan måske senere offentliggøres. Har du noget interessant, kan du henvende dig til kirkekontoret, som så vil formidle det videre til menighedsrådets kirkehistoriske udvalg.