Menighedsrådsvalg

Menighedsrådet vælges for fire år af gangen.

Det nye menighedsråd blev valgt d. 15. september 2020.

Det nye menighedsråd træder til d. 29. november 2020.  se her

Næste valg til menighedsrådet er i 2024. Det er Frederikshavn sogns folkekirkes medlemmer der vælger rådets medlemmer. Dermed har folkekirkens medlemmer en direkte indflydelse på menighedsrådets sammensætning og dermed kirkens arbejde og aktiviteter.

Sognets valgbestyrelse, der er ansvarlig for valget i 2020, består af Svend Erik Pedersen, Jan N. Brink, Egon Olesen, med Svend Erik Pedersen som formand.

Se eventuelt bekendtgørelsen af lov om menighedsråd på: retsinformation.dk