Menighedsrådsvalg

Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen.

Det nuværende menighedsråd blev valgt d. 15. september 2020.

Det nuværende menighedsråd trådte til d. 29. november 2020.  se her

Næste valg til menighedsrådet er 17. september 2024. Det er Frederikshavn sogns folkekirkes medlemmer der vælger rådets medlemmer. Dermed har folkekirkens medlemmer en direkte indflydelse på menighedsrådets sammensætning og dermed kirkens arbejde og aktiviteter.

Sognets valgbestyrelse, der er ansvarlig for valget i 2024, består af Elisabeth Holmen,  Karin Arveschoug Jensen samt Ole Henrik Jensen som formand.

Se eventuelt bekendtgørelsen af lov om menighedsråd på: retsinformation.dk