Fra vugge til grav

Fra vugge til grav er kirken stedet, hvor vi fejrer livets store begivenheder i både glæde og sorg.
Det er også på kirkekontoret, man henvender sig for at få ordnet de formelle ting ved fødsel, vielse, navneændringer og død. Mange af disse ting kan også ordnes ved at gå ind på borger.dk.

Hvem kan blive døbt, konfirmeret, viet eller bisat i Frederikshavn kirke?

Enhver, der er medlem af Folkekirken og bor i Frederikshavn sogn har ret til at få foretaget kirkelige handlinger i Frederikshavn kirke ved en af kirkens præster.

Den samme mulighed har man, hvis man bor uden for sognet, men tidligere har boet i sognet, har sine forældre boende i sognet, eller er døbt, konfirmeret eller viet i kirken.

Konfirmander fra et andet sogn, som går til præst i Frederikshavn kirke, bliver normalt konfirmeret i Frederikshavn kirke.