Kirken

Begravelse

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Man kan være fælles om sorgen og håbet.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Anmeldelse skal ske på borger.dk under sundhed og sygdom.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

I Frederikshavn Sogn foregår de fleste begravelser og bisættelser fra Fladstrand kirke, som bruges af byens tre sogne til begravelser. Der er også mulighed for at bruge Frederikshavn Kirke eller Fladbjerg kapel.

Kisten foran alteret
Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Inden samtalen med præsten kan man få inpiration til salmevalget ved at klikke her.

Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, aftales det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre skovlfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Tiden efter

Tiden efter begravelsen kan være svær at komme igennem for de nærmeste efterladte.

Der findes ikke nogen standardopskrift på, hvordan man kommer igennem sin sorg. Vi mennesker er vidt forskellige og skal have lov til at tackle livet på vor egen måde.

Læs "Sorg og omsorg for sørgende" for at få nogle gode og enkle råd om, hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden gennem tab og sorg.

Der er altid mulighed for at få samtaler med den præst der har forestået begravelsen eller få besøg af præsten.

Find kirkens præster her.

 

Kirkegården