Kirkebil

For kørsel til gudstjenester og Sognecafé i Frederikshavn Kirke og Sognehus,  kan man ringe til Kirkekontoret på tlf. 98 42 05 99 og bestille gratis transport sidste hverdag inden gudstjenesten/Sognecafén.
Dette tilbud gælder alle, der bor i Frederikshavn Sogn, og som på grund af dårlig førlighed og mangel på anden transport ellers er forhindret i at deltage.

Ved tilmeldingen skal man af gode grunde oplyse sit navn og adresse samt tlf.nr., og disse oplysninger vil blive påført en håndskreven tilmeldingsliste, som vil blive makuleret i den følgende uge.