Velkommen til Frederikshavn Kirke

Du er her: 

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad du skal gøre, og hvordan kirken kan hjælpe dig.

 

 

 

Frederikshavn kirke
Frederikshavn kirkes alterparti
Frederikshavn kirkes døbefont
Sognehuset
Hirsholmenes kirke
Hirsholmenes kirkes alterparti
Minikonfirmander
Minikonfirmander
Sogneaften

Alle Gudstjenester er flyttet til Fladstrand kirke, grundet Frederikshavn kirke´s renovering.

 

 

 

 

 

 

Hvordan skal fremtidens kirke være i Frederikshavn?

Har du lyst til at dele dine tanker og holdninger om kirke, kristendom og tro med andre?

Har du ideer og forslag til fremtidelige aktiviteter eller arrangementer i de tre folkekirker i Frederikshavn -

Abildgård, Bangsbostrand og Frederikshavn?

I så fald vil vi gerne invitere dig til et:

Fokusgruppeinterview

hvor 6-8 personer under ledelse af en moderator samles i 1-2 timer til dialog og samtale.

Du vil præsentere dig selv med bopæl (område), alder mm. men ellers vil du i notater fra interviewet optræde  anonymt med opdigtet navn.

 

Tid og sted for fokusgruppeinterview:

Kontakt Signe Koch Roesen senest mandag 23. april 2018:

tlf. 61650180    mail: Signekochroesen@hotmail.com

 

Signe er ekstern konsulent hos Kirkefondet, der udfører i alt 8 interviews på vegne af kirkerne i Frederikshavn, som led i en undersøgelse af frederikshavnernes forventninger til folkekirken.

 

4. maj gudstjeneste

 

fredag d. 4. maj kl.17.00 i Fladstrand Kirke v/ sognepræst J. Ligaard. læs mere

 

 

Aftensang

 

Tema: Skønhed

torsdag d. 7. juni kl. 19.00 i Sognehuset, Kirkepladsen 4, v/sognepræst J.Ligaard 

Hvad er skønhed?

Er det kun noget, smukke unge mennesker har? Eller er skønhed noget helt andet?

Og hvad fortæller Bibelen egentlig om skønhed?

Kom og vær med til en skøn Aftensang i Sognehuset.

Tilmelding til efterfølgende spisning senest d. 5. juni kl. 12.00 på tlf. 98420599 (Kirkekontoret)

 

 

Lørdagsdåb i 2018

4 gange årligt er der mulighed for at holde dåb på en lørdag:

  • 10. februar
  • 26. maj
  • 25. august
  • 17. november

læs mere om dåben her

 

 

Håndarbejdsklubben

Vi mødes torsdag den 3. maj kl. 13.00 i Sognehuset.

 

 

  

Minikonfirmandforløb i uge 22

Til maj måned udbydes der minikonfirmandundervisning i Frederikshavn Sogn. Det er et ugeforløb med afsluttende familiegudstjeneste om fredagen. Alle 3-klasser for Frydenstrandskolen får en invitation efter påske.

Samværet foregår i Sognehuset (Kirkepladsen 4) mandag til fredag eftermiddag i uge 22. Børnene afhentes efter sidste time på skolen i bus og køres til Sognehuset. Og ligeledes retur igen.

Deltagelse i minikonfirmandundervisningen forudsætter ikke, at man er døbt.

Undervisningen begynder mandag den 28. maj til og med fredag den 1. juni. Hele forløbet afsluttes med en festlig familiegudstjeneste i Fladstrand Kirke fredag den 1. juni kl. 17.00 med efterfølgende aftensmad i Sognehuset. 

 

 

Konfirmation 2019

 

Konfirmationsdatoer i 2019 offentliggøres d. 1. juni 2018.

Denne dato lægges oplysningerne på kirkens hjemmeside, og der går besked til skolerne.

 

 

 

 

Renoveringsprojekt

Kirken er lukket grundet renovering frem til den 30. september 2018. Læs mere om renoveringsprojektet her.

 

 

 
 

Kalender

BegivenhedDato

Konfirmation v/Ligaard

Konfirmation af 7a v. Janet Ligaard

21. apr 11:00
12:00
21. apr 11:00 -
12:00

Konfirmation v/Borré

Konfirmation af 7b v. Inger Borré

22. apr 09:00
10:00
22. apr 09:00 -
10:00

Konfirmation v/Bach

Konfirmation af 7c v. Marianne Bach

22. apr 11:00
12:00
22. apr 11:00 -
12:00

Bededag - højmesse v/Ligaard

v. Janet Ligaard

27. apr 10:00
11:00
27. apr 10:00 -
11:00

Højmesse v/Bach

v. Marianne Bach

29. apr 10:00
11:00
29. apr 10:00 -
11:00