Ind- og udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken skal ske skriftligt ved personlig henvendelse eller pr. brev/mail, til kirkekontoret.  

For at blive udmeldt skal udmeldelsen som minimum indeholde oplysninger om, hvor og hvornår medlemmet er født og eller døbt, eller vedlægges fødsels- dåbsattest, samt være signeret/underskrevet.

Indmeldelse i Folkekirken (genoptagelse) skal ligeledes ske skriftligt til sognepræsten eller på kirkekontoret.