Dåb

Barnedåb
Hvad skal du gøre?

Sygehuset eller jordemoderen anmelder fødselen til bopælssognet som registrerer fødselen i Person-registret.    Hvis I ikke er gift, og ønsker fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 28 dage efter fødslen.

Du finder de relevante eklæringer på www.borger.dk

Hvis barnet skal døbes, aftales det med kirkekontoret, hvornår det kan ske. Dåben foregår i højmessen på alle søn- og helligdage kl. 10.00. Inden dåben har man normalt en samtale med præsten om dåbens indhold og hvordan dåben foregår.

 

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du i forbindelse med bestillingen af dåben på kirkekontoret oplyser, hvad barnet skal hedde.

Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du ansøge om ”Navngivning” på www.borger.dk

Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal sørge for, at barnet opdrages i den kristne tro, hvis det mister sine forældre, før det bliver voksent. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret. Gudfaderen eller gudmoderen er den person, der bærer barnet til dåben. Det er oftest en af fadderne eller forældrene.

Sådan foregår dåben
Sådan foregår dåben

Dåben foregår som en del af søndagens gudstjeneste. I ankommer til kirken før gudstjenesten og kan gøre barnet klar i børnerummet, som ligger i krypten under kirkens alter. I sidder på de særlige pladser ved døbefonten og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.

Når det er blevet tid til selve dåben, begynder præsten med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”.

Så taler præsten direkte til barnet og tegner et kors for dets ansigt og bryst som tegn på, at barnet hører til hos Gud.

Derefter spørger præsten om barnets navn. Gudmoderen eller gudfaderen svarer.

Præsten spørger: N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser vand på barnets hoved tre gange i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og deres ansvar for at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten.

Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ned i børnerummet, hvor I kan skifte ble, amme o.s.v. Der vil også være børnepasning i børnerummet under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at stille op igen ved døbefonten og få taget dagens familiebillede af barn, forældre, faddere m.fl.

 

Oplæring i den kristne tro
Oplæring i den kristne tro

Som forældre forpligter man sig til at oplære sit døbte barn i den kristne tro. Frederikshavn Kirke sender en dåbshilsen til forældrene omkring barnets dåbsdag, indtil barnet bliver 4 år. Her giver vi gode ideer til fortælling for barnet .

Når barnet er 4 år, inviterer vi til en særlig gudstjeneste, hvor barnet får ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” som gave. Og så er der lagt op til mange herlige stunder, hvor barnet bliver lukket ind i Bibelens spændende univers.

Senere bliver der mulighed for at deltage i kirkens minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning. Men den vigtigste oplæring i kristendommen er den, forældrene giver i de mange samtaler med barnet om dets mange spørgsmål om livet. Det er en dejlig og vigtig opgave, som kan give både barn og forældre stor glæde, hvis man tager sig god tid til den. På den måde modnes barnet til livet.