Tal med din præst

Tal med din præst
Du kan altid få en snak med din præst

En af præstens vigtige opgaver er at tale med mennesker om deres livs glæder og sorger. Man kan henvende sig til sin præst f.eks. om problemer i forholdet til andre mennesker, afgørende valg i ens liv, sygdom, angst for døden, sorg, etiske og moralske spørgsmål, skyld man ikke kan bære, forsøg på at få et meningsfuldt liv o.s.v.

Hjælp til at leve med livet

Præsten kan langtfra altid komme med løsninger eller svar men måske pege på en mulighed for at leve med det, der ikke kan være anderledes. Som baggrund for samtalen har præsten altid kristendommens forkyndelse af Guds tilgivelse og troen på at Guds glædes sejr over det onde. Det betyder ikke at præsten sidder og prædiker eller beder bønner under samtalen. Men præsten vil med baggrund i kristendommen forsøge at hjælpe sin samtalepartner til at se muligheder og håb i sit liv.

Ikke ekspert men medmenneske

Præsten er hverken psykolog, psykoterapeut, psykiater eller socialrådgiver. Derfor er præsten ikke behandler i traditionel forstand men derimod et menneske der ud fra sin erfaring og sin tro prøver at hjælpe et andet menneske til større klarhed over sit liv. I nogle tilfælde vil præsten skønne at et problem kræver en særlig behandling hos en af ovennævnte faggrupper og derfor opfordre til at der søges hjælp hos en af dem.

Sådan får du fat i præsten

Man henvende sig anonymt, hvis det ønskes. Præsten har tavshedpligt og fører ikke journal.
Se præsternes kontaktoplysninger under menuen præster. Da præsterne ofte færdes rundt i sognet har de ikke faste træffetider. Forsøg at ringe så vidt muligt i dagtimerne og læg evt. en besked på telefonsvareren, eller send en mail, hvis præsten ikke træffes. Det er altid gratis at tale med præsten.