Onsdagsklubben

Vi mødes 3. onsdag i måneden fra september til maj kl. 14.30 (udflugten i maj dog tidligere) til en varieret foredragsrække med mange forskellige interessante emner.

Der er kaffebord, masser af hygge og en god snak, så vil man møde nye mennesker, eller nogen af dem, man kender, så er Onsdagsklubben stedet.

Intet medlemskab - ingen tilmelding, man møder blot frem og det hele er gratis. (bortset fra udflugten)

Programmet (de grønne sedler) ligger fremme i kirkens våbenhus, i sognehuset og her på siden.

 

 

 

                        

AFLYST pga. Corona virus

18. marts: "Politiarbejde i Østgrønland på godt og ondt"

                 v/kriminalassistent Per Olsen, Kolding

AFLYST pga. COVID19  

15. april:  "Frederikshavneren der aldrig rigtig flyttede væk"

                v/Jens Gaardbo

AFLYST 

20. maj:  "Onsdagsklubbens udflugt"

               Udflugten 2020 går til Skagen Kystmuseum

               det tidligere Skagens fortidsminder.

               Der bliver afgang fra rutebilstationen kl. 13.00            

               Mere omtale om turen senere.

               Pladser kan først bestilles fra d. 15. april