Renovering af Frederikshavn Kirke.

Frederikshavn kirke under bygning.

Frederikshavn Kirke står over for en omfattende renovering. Murværket, loftet og de tekniske installationer er efterhånden anløbet af tidens tand. Det kræver en generel istandsættelse. Desuden ønsker menighedsrådet at give kirkens indre et lysere indtryk.

Det er ikke tanken, at kirken skal forandres til ukendelighed. Man vil gerne bevare kirkens smukke gennemtænkte symetriske arkitektur. F.eks. arbejder man med tanker om at give alterbilledet en indramning, som minder om den oprindelige i kridtsten. Man vil også forsøge at ændre adgangsforholdene til kirken, så vi undgår den stejle trappe ved hoveddøren.

Menighedsrådet påbegyndte i 2011 arbejdet med at planlægge renoveringen. Der er nedsat et renoveringsudvalg, som skal komme med forslag. Disse er blevet behandlet i det nye menighedsråd, som blev valgt i efteråret 2012.

fileadmin/group/245/Dokumenter/Forslagsbeskrivelse-maj-2011.pdf for at se forslagsbeskrivelsen af renovringen.

fileadmin/group/245/Dokumenter/Kirkerenovering._Beslutningsforslag-juni-2012.pdf for at se beslutningsforslag vedr. renoveringen.

Der er indhentet forslag fra tre arkitekt firmaer og disses forslag blev præsenteret ved Menighedsmødet den 20. maj 2014.

Problemer med revner, fundament og undergrund

Som et led i renoveringen har menighedsrådet også foretaget en vurdering af kirkens tilstand udover det årlige provstesyn. Blandt vores observationer var revner i flere af kirkens hvælv. Disse revner burde ikke fremkomme og vi ønskede derfor at fastlægge hvorfor disse revner er opstået.

Vi har fået foretaget geologiske undersøgelser, som godtgør at kirkens fundering ikke er den optimale.

Vi valgte derfor at udskyde renoveringen af kirken indtil vi var sikre på kirkens fundering, således at en bekostelig renovering ikke bliver skadet på grund af bevægelser i kirkens fundament.

Efter yderligere undersøgelser og sagkyndige vurderinger står det nu klart, at vi undgår en dyr understøbning af fundamenterne. Derimod skal opståede revner i bygningen løbende repareres. På den baggrund er renoveringsprojektet genoptaget. Der er 15 mill. kr. til rådighed for projektet.

Genstartet renoveringsproces i foråret 2015

Der blev redegjort nærmere for disse forhold på det årlige menighedsmøde 19. maj. Her blev det oplyst, at renoverringensprocessen nu er så langt fremme, at følgende 9 punkter er i fokus.

  1. Ændret fortrappe, så hoveindgangen er handicap venlig.
  2. Nyt varmeanlæg, som medfører fremtidig drift besparelse.
  3. Nye gulve i kirke og kor.
  4. Nye bænke og stole i grundplan.
  5. Indvendig maling og kalkning.
  6. To nye trapper til pulpitur, så der er flugtvej.
  7. Ny indramning af alterbillede.
  8. Afdækning og rensning af orgel.
  9. Reparationer af udvendigt murværk.

Se hele redegørelsen for renoveringsprocessen her.

Hvad må der pilles ved? Hvad skal bevares?

Det er altid følsomt at ændre på en gammel kirke. Da kirken er over 100 år gammel er der særligt strikse regler for, hvad der må ændres på og hvad der skal bevares. Derfor har vi haft besøg af naionalmuseets sagkyndige, som har gennemgået kirken og udarbejdet en rapport om, hvad der må ændres på og hvad der skal bevares i kirken. Denne rapport kan læses fileadmin/group/245/Dokumenter/Nationalmuseets_rapport_om_Frederikshavn_kirke_2015.pdf

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Højmesse v/Ligaard

v/Ligaard

25. feb 10:00
11:00
25. feb 10:00 -
11:00

Caspershus v/Borré

v/Borré

27. feb 15:30
16:30
27. feb 15:30 -
16:30

Højmesse v/Bach

Højmesse v. Marianne Bach

4. mar 10:00
11:00
4. mar 10:00 -
11:00

Højmesse v/Borré

Højmesse v. Inger Borré

11. mar 10:00
11:00
11. mar 10:00 -
11:00

Højmesse v/Ligaard

v. Janet Ligaard

18. mar 10:00
11:00
18. mar 10:00 -
11:00

Familiegudstjeneste v/Borré

Palmesøndag - familiegudstjeneste v. Inger Borré

25. mar 10:00
11:00
25. mar 10:00 -
11:00

Skærtorsdag - nadvergudstjeneste v/Ligaard

v. Janet Ligaard

29. mar 17:00
18:00
29. mar 17:00 -
18:00

Langfredag - højmesse v/Ligaard

v. Janet Ligaard

30. mar 10:00
11:00
30. mar 10:00 -
11:00

Påskedag - højmesse v/Bach

v. Marianne Bach

1. apr 10:00
11:00
1. apr 10:00 -
11:00

2. påskedag - De 9 læsninger v/Borré

Solist Lise Hjørne v. Inger Borré

2. apr 10:00
11:00
2. apr 10:00 -
11:00

Meditationsgudstjeneste v/Ligaard

v. Janet Ligaard

5. apr 19:00
20:00
5. apr 19:00 -
20:00

Højmesse v/Ligaard

v. Janet Ligaard

8. apr 10:00
11:00
8. apr 10:00 -
11:00

Konfirmation v/Borré

Konfirmations af 7s v. Inger Borré

14. apr 11:00
12:00
14. apr 11:00 -
12:00

Højmesse v. Borré

v. Inger Borré

15. apr 10:00
11:00
15. apr 10:00 -
11:00

Konfirmation v/Ligaard

Konfirmation af 7a v. Janet Ligaard

21. apr 11:00
12:00
21. apr 11:00 -
12:00

Konfirmation v/Borré

Konfirmation af 7b v. Inger Borré

22. apr 09:00
10:00
22. apr 09:00 -
10:00

Konfirmation v/Bach

Konfirmation af 7c v. Marianne Bach

22. apr 11:00
12:00
22. apr 11:00 -
12:00

Bededag - højmesse v/Ligaard

v. Janet Ligaard

27. apr 10:00
11:00
27. apr 10:00 -
11:00

Højmesse v/Bach

v. Marianne Bach

29. apr 10:00
11:00
29. apr 10:00 -
11:00