Du er her: 

Senest nyt fra Stift og Regering

AFLYSNING:

 

Efter regeringens udmelding i går er alle gudstjenester og aktiviteter i kirken og sognehuset aflyst til og med d.13. april. Onsdagsklubben er også aflyst den 15. april.

 

Henvisning til Aalborg Stifts hjemmeside: https://aalborgstift.dk/coronavirus-og-folkekirken/vejledninger-og-meddelelser/kort-opdateret-vejledning

 

 

(Artiklen er opdateret 17/3 kl. 16.37 

Biskopperne arbejder i disse dage tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne for at klargøre den alvorlige situation. I en pressemeddelelse til alle folkekirkens ansatte lyder det:

- Vi beder om, at alle ansatte forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten og derfor også griber til foranstaltninger, der er fremmed for folkekirken i vores dagligdag, hvor vi forsamles og nyder fællesskabet. Vi må have hinanden i tankerne og i øjnene og glæde os til, at det igen bliver hverdag.

For at vise hensyn over for syge og udsatte beder de om, at alle ansatte og brugere af kirken følger nogle generelle retningslinjer. 

Konfirmationer skal udskydes

Mange af punkterne har også stor betydning for dem, som benytter sig af kirken. Det gælder ikke mindst forårets konfirmationer. Foreløbigt henstiller biskopperne til, at alle konfirmationer til og med påske skal udskydes. Og der er en risiko for, at det kan berøre samtlige konfirmationer. Det vil blive meldt ud hurtigst muligt, hvis der bliver behov for at udskyde yderligere konfirmationer.

Fjernundervisning som mulighed

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19 kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning. De kan også holde kontakt med deres konfirmander – for eksempel gennem Skype, videosamtaler på Messenger eller med nyhedsbreve.

Kirken er helt lukket

Biskopperne understreger samtidig, at kirkerne er helt lukkede. Det er altså ikke muligt at komme ind og tænde lys eller lignende. Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

 

 

Del dette: