Stilling som sognepræst i Frederikshavn sogn med opgaver som ungdomspræst i Frederikshavn Provsti

En fuldtidsstilling som sognepræst i Frederikshavn sogn er ledig til besættelse pt. 1. april 2019. Formelt set er embedet defineret som to halvtidsstillinger: En sognepræstedel (50%) i Frederikshavn sogn og en funktionspræstedel (50%) i Frederikshavn provsti som ungdomspræst.
Men dens styrke ligger i kombinationen: At der er tale om en almindelig sognepræst, der får tid og mulighed for særligt at fokusere på folkekirkens møde med unge.

Den nye sognepræst får ansvaret for et konfirmationshold, en højmesse om måneden, gudstjeneste på plejehjemmet ”Caspershus” hver sjette uge og ”Kastaniegården” ca. 2 gange årligt - samt 1/5 af de kirkelige handlinger. I ungdomspræstedelen forventer vi:

·         At du får mulighed for at medvirke i og være med til at implementere vort visionsarbejde om en ”Ungecafe” i Frederikshavn Centrum

·         At du har kontakten til kommunens ungdomsuddannelser (3 gymnasier, 10. klassecenter og erhvervsuddannelser)

·         At du kan tage initiativ til særlige arrangementer for konfirmander fra hele provstiet som f.eks. rollespilsdag

·         At du deltager i forberedelse og afvikling af provstiets årlige ”U-messe” for provstiets konfirmander og post-konfirmander

·         At du kan bistå udvalgte af provstiets sogne med ”Kirkelig Ungdomsleder Uddannelse” (KUL) for unge umiddelbart efter konfirmationsalderen

·         At du efter behov kan oprette sorggrupper og/eller livsmodsgrupper for unge

·         At du er medlem af og sekretær for provstiets ”Ungdomsråd”

 

Frederikshavn sogn har 7942 indbyggere og 6539 medlemmer af folkekirken. Sognets kirke, der er byens vartegn og som ligger lige ved gågaden, er Danmarks næststørste kirke med 1.160 siddepladser. Kirken er fra 1892 og nyrenoveret i 2018.  Der er 2,5 præster, en kirke- og kulturmedarbejder, en fuldtids og en deltids organist, et kirkekor, en koordinerende kordegn og to deltidsansatte kordegne, en kirketjener på fuld tid og en på deltid.

Ved kirken er sognehuset beliggende med kirkekontor og kontorfaciliteter. Der er to undervisningssale med diverse faciliteter til konfirmationsundervisning og foredragsvirksomhed m.v. samt et køkken.

Vi tilbyder:

·         Et menighedsråd, som giver mulighed for udfoldelse og personlig udvikling, hvor selvstændige forslag og muligheder er velkomne og vil blive støttet inden for den økonomi, som sognet har.

·         Vi har gode selvstændige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

·         Vores præster har selv ansvaret for planlægningen af arbejdet og kan fordele det indbyrdes.

·         Vi har fra 2018 i samarbejde med de to andre bykirker planlagt en sogneprofil, som vi kan bruge i prioriteringen af igangværende og nye aktiviteter.

Vi søger en præst, der vil fokusere på kirkens kerneopgaver og vil arbejde for menighedsrådets vision som er:

·         Frederikshavn kirke ønsker som en integreret del af sognet liv at forkynde det kristne budskab med fordybelse i den evangelisk-lutherske tradition. Sådan vil vi virke til glæde og gavn for sognets beboere.

·         Vi vil være gode, relevante og fleksible i vort daglige virke i sognet.

·         Vi vil anvende ressourcerne ansvarligt og med omhu, så vi får mest muligt for pengene.

·         Vi vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer for personalets arbejde.

·         Vi vil udvise initiativ og tage ansvar, så vi lever op til de forventninger, der stilles os.

Til stillingen er tilknyttet embedsbolig på Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn. Boligen er et arkitekttegnet rødstenshus på 166 m2, heraf 23 m2 tjenstlige lokaler, opført i 1998. Huset er i 2 etager. Til boligen hører ligeledes udhus og carport. Ved indflytning er boligen ny istandsat.

De tjenstlige lokaler består af kontor, forstue og toilet. Beboelsesarealet på 143 m2 er indrettet med stor opholdsstue med åbent miljø til køkken, soveværelse, 2 værelser, køkken, bryggers, toilet med bad. Der er fælles hovedindgang til de tjenstlige lokaler og privaten. Boligen opvarmes ved fjernvarme og der er centralstøvsuger. Boligen ligger i et hyggeligt parcelhuskvarter i den nordlige del af Frederikshavn sogn med gode stiforbindelser til centrum og strand.

 

Frederikshavn byder på mange muligheder for fritidsaktiviteter. Se www.frederikshavnkirke.dk

Ved spørgsmål kontakt venligst formanden Steen Hviid Mortensen, mobil 21210926 eller mail: steen_astrid@mail.tele.dk  og provst Viggo Ernst Thomsen, mobil 5164 4590 eller mail: veth@km.dk