Aftensang

Torsdag d. 13. juni kl. 17.00 i Frederikshavn kirke v/sognepræst Inger Borré

Aftensang er korte gudstjenester, der er bygget op omkring et tema og denne gang er det midsommer.

Gennem tekster, refleksion, fællessang og korets medvirken belyses emnet.

 

Vi begynder kl. 17.00 i kirken med efterfølgende spisning i Sognehuset

Tilmelding til spisning senest tirsdag d. 11. juni kl. 1200 på tlf 98420599.

Gratis at deltage

Syng solen ned

Tre aftener i sommerens løb er der "Syng solen ned", hvor menigheden vælger

salmerne blandt vore smukke aften og sommersalmer.

Til alle tre aftener har vi besøg af gæsteoptræden.

20. juni:  Frederikshavn mandskor

25. juli:   Organist og pianist Knud-Erik Thrane

15. august: Sopran Katrine Bach Skovmand og organist Claus Bach Nielsen

 

Efterfølgende er menighedsrådet vært ved et køligt glas hvidvin og snack i våbenhuset.

Fællessang i Sognehuset

 

Tirsdag d. 27. august kl. 10.00 - 11.30  

v/ organist Claus Bach Nielsen og sognepræst Inger Borré

Som noget nyt vil vi efter sommerferien begynde med fællessang i Sognehuset.

Vi vil både synge fra Højskolesangbogen og lærer nogle af de nye salmer fra tillægget 100 salmer.

 

Vi begynder med et rundstykke og kaffe, inden dagens tema præsenteres med en kort introduktion

til salmedigteren og komponisten.

 

Vi håber rigtig mange vil være med for, at synge sammen, er at gøre vores stemmer til én stemme.

Det er gratis at deltage.