Menighedsrådsvalg

Menighedsrådet vælges for fire år af gangen. Det nuværende menighedsråd blev valgt d. 8. november 2016. Næste valg til menighedsrådet er i november 2020. Det er Frederikshavn sogns folkekirke medlemmer der vælger rådets medlemmer. Dermed har folkekirkens medlemmer en direkte indflydelse på menighedsrådets sammensætning og dermed kirkens arbejde og aktiviteter.

Sognets valgbestyrelse, der er ansvarlig for valget i 2020, består af Svend Erik Pedersen, Jan Nisgaard Brink og Lene Djernis, med Svend Erik Pedersen som formand.

Se eventuelt bekendtgørelsen af lov om menighedsråd på: retsinformation.dk